Konkurssiriskin arviointi

Konkurssiriskin arviointi

Yrityksen konkurssiriski riippuu tulorahoituksesta, kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Seuraavan mallin avulla voit arvioida yrityksesi konkurssiriskiä syöttämällä mallille neljän tunnusluvun arvot. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tulkintaohjeet löytyvät esimerkiksi paikasta https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas.

Konkurssiriskin kriittinen raja on mallissa 0.50. Jos riski on alle 0.10, on kysymyksessä pieni riski. Jos riski on yli 0.80, on se erittäin suuri. Huomattava konkurssiriski on olemassa jo, kun se ylittää rajan 0.40, vaikka kriittinen raja ei vielä ylity. Jos riski on korkea, pyri pienentämään sitä ennen kaikkea parantamalla kannattavuutta ja vakavaraisuutta.