Kysynnän hintajouston arviointi (#20) (#22)

Kysynnän hintajouston arviointi

 

Kysynnän hintajoustolla tarkoitetaan kysynnän määrän suhteellista muutosta suhteessa hinnan suhteelliseen muutokseen. Hintajousto on useimmiten välillä -1.5 ja -2.5, mutta se voi saada myös erittäin suuria ja pieniä arvoja erikoistapauksissa. Tällä esimerkkimallilla arvioidaan kysynnän hintajoustoa parin kysymyksen avulla. Kysynnän määrää mitataan asiakkaiden lukumäärällä.

Seuraavassa taulukossa on muutamia esimerkkejä tuotteesi liikevaihdon määrästä, kun hintaa muutetaan ja kysynnän hintajousto pysyy yllä laskettuna.