Kysyntäkäyrän arviointi (#27)

Eksponentiaalisen kysyntäkäyrän arviointi

Tässä mallissa tehdään kaksi kysymystä tuotteesi hinnasta ja sitä vastaavasta kysynnästä. Vastausten perusteella arvioidaan tuotteen kysyntäkäyrä. Sen lisäksi lasketaan optimaalinen hinta Amoroso-Robinsonin säännön mukaan. Huomaa, että antamiesi esimerkkien täytyy olla sellaisia, että kysynnän hintajousto on alle -1 (eli < -1). Muussa tapauksessa kysyntä on joustamaton, eikä malli toimi realistisesti.

Kysynnän hintajousto ei ole pienempi kuin -1, joten kysyntä on joustamaton, eikä kysyntäkäyrä ole realistinen. Korjaa antamiasi esimerkkilukuja niin, että ehto toteutuu.