Saneerauksen onnistumisen arviointi (#28)

Saneerauksen onnistumisen ennakointi

Tällä mallilla voidaan arvioida sitä, millaiset mahdollisuudet yrityssaneerauksella on onnistua niin, ettei se keskeydy. Syötä mallille pyydetyt tiedot, jolloin malli tekee yritykselle arvion 0-1: 0 = keskeytymiseen ei ole riskiä ja 1 = keskeytyminen on erittäin todennäköistä. Kriittinen arvo on 0.5, jota suuremmilla arvoilla epäonnistuminen (keskeytyminen) on todennäköisempää kuin onnistuminen. Malli on suhteellisen herkkä ja etenkin kaksiluokkaisilla muuttujilla on riskiin voimakas vaikutus. Tätä vaikutusta voit pienentää käyttämällä ääripäiden 0 ja 1 välisiä desimaaliarvoja. Jos esimerkiksi saneerauskeinona käytetään markkinointiin panostamista jonkin verran, voidaan sille antaa desimaaliarvo 0.10 tai vastaava panostamisen voimakkuudesta riippuen.

Saneerauksella on hyvät mahdollisuudet onnistua. Todennäköisyys saneerauksen keskeytymiselle on pieni.

Saneeraus ei todennäköisesti keskeydy. Saneerauksella on kohtuullinen mahdollisuus onnistua.

Molemmat vaihtoehdot, keskeytyminen tai onnistuminen, ovat todennäköisiä. Riski epäonnistumiseen on joka tapauksessa korkea!

Saneerauksen keskeytyminen eli epäonnistuminen on erittäin todennäköistä. Riski saneerauksen epäonnistumiselle on suuri.